Tyyppisiä yhteiskunnallisia ristiriitoja

Jokainen ihminen elää joka päivä jokaisella mahdollisuudella ja pyrkii toteuttamaan toiveensa ja tavoitteensa ennen kaikkea vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Yhteissuuntaisessa vuorovaikutuksessa on usein väärinkäsityksiä, ristiriitoja, joihin voi liittyä epämukavuutta, jännitystä, vieraantumista ja siksi sosiaalisten ristiriitojen tyypit ovat monia. Ihmissuhteet eivät ole muuta kuin jatkuva konflikti tai etujen yhteensovittaminen. Joskus he menevät pitkälliseen sotaan sellaisessa suhteessa, jolla on joskus harmaasävyinen merkitys, mikä tarkoittaa, että konfliktit, niiden syyt ja tyypit eroavat toisistaan.

Tarkastellaan tärkeimpiä ristiriitoja, jotka luokitellaan toisiinsa kohdistuvien aiheiden mukaan:

 1. Henkilökohtainen ristiriita on ristiriita, joka tapahtuu tietyssä henkilössä hänen tietoisuutensa tasolla. Tällainen konflikti viittaa pelkästään psykologisiin, mutta se johtuu ulkoisista tekijöistä ja voi olla katalysaattori ryhmäkilpailun, ryhmän jännityksen syntymiselle.
 2. Sukututkimus - konfliktityyppien luokittelu sisältää myös ristiriitoja, jotka ovat erimielisyyttä kahden tai useamman ryhmän tai usean ryhmän ryhmien välillä.
 3. Intergroup - ristiriita ihmisten, yksilöiden, jotka muodostavat ryhmän, toisen ryhmän. Tällainen konflikti on yleisimpiä, koska henkilöt, jotka tulevat työskentelemään muiden kanssa, pyrkivät löytämään tukijoita, joiden tavoitteena on muodostaa samantapainen ihmisryhmä.
 4. Ristiriita kuulumiseen. Psykologian konfliktin tyypit ovat painava paikka, ja tämä laji on yksi tärkeimmistä. Resistanssi johtuu kustakin yksilöstä. Toisin sanoen, kun yksilöt luovat ryhmän toisen, suuren tai kun yksittäinen henkilö koostuu samanaikaisesti kahdesta kilpailevasta ryhmästä, jotka pyrkivät yhteen tavoitteeseen.
 5. Ristiriidat ulkoisen ympäristön kanssa. Se syntyy, kun ryhmän muodostavat henkilöt kokevat ulkoisen paineen (taloudellisista, kulttuurisista, hallinnollisista määräyksistä, normeista). Usein he kohtaavat ristiriitoja näissä laitoksissa, jotka tukevat näitä määräyksiä ja normeja.

Ristiriitojen tyypit ja tyypit sisältävät myös sekatyyppisiä ristiriitoja. Sillä on mahdollista kuljettaa konflikti erillisen henkilön ja ihmisryhmän välillä. Tämä erimielisyys syntyy, kun hotellin persoonallisuus omaksuu aseman, joka poikkeaa koko ryhmän koko asemasta.

Kääntäkäämme tarkemmin, millaisia ​​ihmissuhteita ovat:

 1. Suuntautuneisuus (ideologinen tai julkinen, ammatillinen tai kotitalous).
 2. Motivoihin (todellinen tai mielikuvitus, positiivisesti suunnattu, negatiivisesti suunnattu).
 3. Seurauksista (positiivinen tai negatiivinen).
 4. Ristiriitaisten osapuolten näkemysten mukaan (rooliin tai rooliin).
 5. Tunteellinen vaikutus, vaikutusvalta ristiriitaisiin (vahva ja heikko).
 6. Vaikutusaste (laaja tai paikallinen).
 7. Kesto (lyhyt, toistuva, kertaluonteinen, juuttunut).
 8. Ilmenemismuodon mukaan (ulkoiset, sisäiset, organisoituneet tai järjestäytymättömät).
 9. Lähteet (subjektiivinen tai objektiivinen).

Syyt, kuten ihmisten väliset konfliktit, luokitellaan useista syistä:

 1. Yhdistetään ihmissuhteiden ominaisuuksiin.
 2. Liittyy interpersonaalisen vuorovaikutuksen sisältöön.
 3. Liittyy konfliktin osapuolten henkilökohtaisiin ominaispiirteisiin.

Koska lajit eroavat toisistaan, konfliktien ratkaisemiseen on myös erilaisia ​​tapoja:

 1. Välitä.
 2. Laitteeseen.
 3. Yhteistyötä.
 4. Kompromissi.

Älkää unohtako, että kaikki konfliktitilanteet saavat sen plussat ja miinukset ja jotta vältyttäisiin valitettavilta seurauksilta molemmille ristiriitaisille osapuolille, on välttämätöntä olla aikaa riitaa tai erimielisyyden alkamista.