Työssäkäyvät eläkeläiset

Ei ole ollenkaan yllättävää, että kotimaassamme on nykyään niin paljon työelämää. Valitettavasti eläkkeiden koko ei aina pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Siksi monet eläkeläiset yrittävät oleskella entisessä työpaikassaan ainakin osa-aikatyötä varten tai etsivät uutta työtä.

Työssäkäyvät eläkeläiset ovat kansalaisia, jotka saavat eläkettä iän mukaan, mutta samalla ovat työtä ja saavat palkkaa. Samanaikaisesti heillä on oikeus hyötyä työeläkkeensaajille, ja myös työeläkkeensaajille on erityinen laki, jossa määritellään eläkkeiden ja palkkojen määrä. Katsotaanpa, voivatko eläkeläiset työskennellä nykyisen lainsäädännön mukaisesti, miten ja mihin työtä eläkkeensaajalle, jotta heidän tulonsa kasvatettaisiin eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Työssäolevan eläkkeensaajan oikeudet

Työssäolevan eläkkeensaajan oikeudet määrittävät, onko eläkeläisille mahdollista työskennellä ja millä edellytyksillä eläkkeiden ja palkkojen maksaminen tapahtuu.

 1. Eläkkeelle jääneen henkilön saavuttaminen ei merkitse välittömiä irtisanomista töistä. Työkyvyttömyyseläkkeen hylkääminen on mahdollista vain yleisten syiden perusteella työlainsäädännön mukaan.
 2. Eläkkeitä maksetaan työeläkkeelle ilman rajoituksia.
 3. Eläkkeelle jäänyt henkilö voi eläkkeelle jäämään eläkkeelle.
 4. Eläkkeensaaja voi saada työpaikan ilman rajoituksia, työsuhde määräytyy työsopimuksen perusteella.
 5. Eläkkeensaaja voi myös työskennellä osa-aikaisesti.
 6. Jätä työskentelyyn eläkeläisille annetaan vuosittain ja maksetaan.
 7. Sairaan eläkeläiset maksetaan yleisin ehdoin ilman rajoituksia.

Eläkkeiden ja etuuksien uudelleenlaskenta

Tähän kansalaisryhmään kuuluvista etuuksista on myös lisäeläke työeläkkeelle. Voidakseen saada tämän avustuksen ja koko maksettavaksi tulevan summan, on välttämätöntä tietää, miten eläke kerrotaan työeläkkeelle. Eläkkeiden uudelleenlaskenta tehdään joka kerta, kun uusi elatustaso on vahvistettu, alkaen sen hyväksymispäivästä. Eläke lasketaan uudelleen palkan määrän mukaan. Eläkkeisiin liittyvät korvaukset ja sosiaaliset lisämaksut peruutetaan, jos eläkeläinen on palkattu. Eläkkeen laskeminen työeläkkeensaajille tehdään irtisanomisen jälkeen elatusmaksun koon perusteella.

Erikseen on sanottava tieteellisistä eläkkeistä. Koulutusalalla työskentelevät kansalaiset, jotka ovat saavuttaneet eläkeikää ja jatkavat työtä, maksetaan erityisestä tieteellisestä eläkkeestä. Yleensä tällaisen eläkkeen määrä on noin 80 prosenttia palkasta, jonka tutkija sai ennen eläkkeelle siirtymistä. Myös eläkkeelle maksetaan lisätukea tieteellisen työn pituudesta, tutkinnosta ja nimestä jne.

Työssäkäyvien eläkeläisten eduilla on omat erityispiirteensä. Periaatteessa nämä ovat etuuksia kaikille eläkkeelle siirtyneille työntekijöille. Eläkeläisten edut voidaan perustaa paitsi kansallisella tasolla, mutta myös paikallishallinnon tasolla.

 1. Eläkeläiset eivät saa maksaa veroja maalle, rakennuksille tai tiloille.
 2. Eläkeläisillä on oikeus vapaaseen matkailuun joukkoliikenteessä.
 3. Työssäkäyvistä eläkeläisistä on oikeus lisämaksuun ilman palkkaa enintään 14 kalenteripäivää vuodessa.
 4. Eläkeläisillä on oikeus palata näihin poliklinikoihin, joissa heidät on rekisteröity työn aikana.
 5. Kylpylähoitoa edistävät edut.
 6. Ensisijainen palvelu lääketieteellisissä laitoksissa sairaalahoidossa.