Liikeviestinnän tyypit

Liikeviestintä on tiedonvaihto todellisten tai potentiaalisten kumppaneiden välillä. Tällainen viestintä sisältää tavoitteiden asettamista ja kriittisten ongelmien ratkaisemista. Jotta ymmärtäisit tämän käsitteen olennaisuuden, sinun täytyy kääntyä liiketoimintatiedon tyyppeihin, joista jokainen selittää yhden tai toisen prosessin, joka liittyy nimettyyn palloon.

Verbaalinen ja sanaton viestintä

Tämä jako koskee myös muita viestintätyyppejä. Verbaalinen viestintä on oikeastaan ​​keskustelu, viestintä sanojen kanssa. Verbaalinen viestintä - nämä ovat asentoja, eleitä, intonaatioita, ilmeitä, jotka kaikki antavat henkilölle lisätietoa puhujasta ja keskustelun aiheesta.

Asiantuntijat sanovat, että saamme vain tietyn prosenttiosuuden tietoa sanoista, ja loput - juuri niistä signaaleista, joita luemme ja tulkitsemme alitajuisesti ei-sanallisen viestinnän prosessissa.

Suorat ja epäsuorat ammatillisen viestinnän tyypit

Ensinnäkin kaikentyyppiset liikeviestinnän kohteet vähenevät suoran ja epäsuoran eron erottamiseksi.

  1. Liiketoiminnan viestinnän suora muoto on henkilökohtainen viestintä yhdessä huoneessa samanaikaisesti. Tämä sisältää liiketoimintakeskustelut ja neuvottelut.
  2. Epäsuora viestintyyppi - kirjallinen, sähköinen tai puhelinviestintä, joka on tavallisesti vähemmän tehokasta.

Tässä tapauksessa, kuten muidenkin ihmissuhteiden viestinnässä, on erittäin tärkeää, että ihmiset ovat läsnä yhdessä paikassa ja samanaikaisesti, koska se mahdollistaa silmäluokinnan, miellyttävän henkilökohtaisen vaikutelman ja siten koko viestinnän.

Liiketoiminnan viestinnän vaiheet

Liikekommunikaatiolla, kuten muillakin, on omat erityisvaiheensa:

Nämä vaiheet ovat yhtä päteviä suoraa suullista viestintää varten.

Liikeviestinnän tyypit ja muodot

On olemassa useita eri viestintätyyppejä ja -muotoja, jotka vastaavat eri elämäntilanteita. Näitä ovat:

  1. Liikekirjeet. Tämä on epäsuora viestintätapa, joka toteutetaan kirjeiden kautta. Näihin kuuluvat tilaukset, pyynnöt, tilaukset jne. Erota liikekirje - organisaatiosta ja organisaatiosta sekä yksityisestä virallisesta kirjeestä - sama kirjeenvaihto organisaatioiden välillä, mutta tietyn henkilön puolesta.
  2. Yrityskeskustelu. Tämäntyyppiseen viestintään sisältyy keskusteluja eri työprosesseista, joilla pyritään tekemään tärkeä päätös tai keskustelemaan yksityiskohdista.
  3. Liiketoimintakokous. Kokouksen aikana koko yrityksen tai sen johtavan ryhmän kokoelma kokoaa tärkeimpien ongelmien ratkaisemiseksi ja tehtävien asettamiseksi.
  4. Julkinen puhe. Tällöin tarkoitetaan yrityssertifikaatin alalajia, jonka aikana yksi henkilö ottaa johtavan aseman ja jakaa tärkeitä tietoja tietyn ihmispiirin kanssa. On tärkeää, että puhujalla on oltava täydellinen ja kokonaisvaltainen näkemys keskustelun aiheesta ja hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, Sen avulla hän voi välittää sen, mitä hän esittää yleisölle.
  5. Liiketoiminta-neuvottelut. Tällöin viestinnän sitova tulos on löytää ja tehdä päätös. Tällaisten neuvottelujen aikana kummallakin puolella on oma näkökulma ja suunta, ja tulosta lupaukseksi on solmittu sopimus tai sopimus.
  6. Riita. Kaikkia liiketoiminnan viestinnän ongelmia ei voida ratkaista ilman kiistaa, mutta riita usein vain vaikeuttaa tilannetta, koska ihmiset käyttäytyvät hyvin ammattimaisesti ja ovat liian innostuneita puolustamaan näkökulmaa.

Nämä viestintätavat kattavat kaikki työtilanteet ja mahdollistavat koko viestintäprosessin organisoinnin liiketoimintaympäristössä.